Získajte dotykový infokiosk v rámci EU projektu cezhraničná spolupráca Slovensko-Česko, termín uzávierky je predĺžený do 3.10.2016

Aktuálne je otvorená výzva na predkladanie projektov v rámci cezhraničnej spolupráce Slovensko – Česko, so zameraním na „Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu“ V rámci tejto výzvy máte možnosť obnoviť si kultúrnu pamiatku vo vašom meste, urobiť rekonštrukciu, príjazdovú cestu a ďalšie aktivity na zýšenie atraktívnosti kultúrneho dedičstva a tým aj zvýšenie záujmu…