Na svetovej výstave v Nemeckom Düseldorfe EUROSHOP 2023 sme predstavili náš Infokiosk Software

V dňoch 26.2. – 2.3. sme sa zúčastnili ako vystavovatelia najväčšej svetovej výstavy zameranej na vybavenie maloobchodných prevádzok v Nemeckom Düseldorfe EUROSHOP 2023. Výstava sa otvára každé 3 roky, tento rok sa zapojilo viac ako 1800 vystavovateľov a výstavu navštívilo viac ako  80 000 hostí z celého sveta. Na výstave sme predstavili náš nový software zameraný na výrobu a správu obsahu…