Netradičné produkty

Vážení zákazníci.

Rozhodli sme sa, že túto novú kategóriu vytvoríme preto,  aby sme si mohli vzájomne pomáhať v tejto neľahkej situácii v ktorej sme sa všetci ocitli. Oslovujú nás viacerí naši partneri a ponúkajú nám produkty ktoré nesúvisia priamo s našim ani ich doterajším profesijným zameraním, ale sú to produkty,  ktoré môžu byť pre nás v tejto chvíli veľmi užitočné. Neberieme to ako obchodnú príležitosť, ale vnímame to ako prejav služby,  spolupatričnosti a vzájomnej pomoci. Tento šíriaci sa vírus a zložitú situáciu môžeme zvládnuť len ak budeme spolupracovať, vyhrať nemôže len jednotlivec, ale len celá spoločnosť spolu. Budeme tiež radi ak nám dáte vedieť o vašich možnostiach pomoci a spolupráce na zvládnutie tejto situácie.

Prajeme všetkým pevné zdravie a odvahu vydržať.