Dudince majú ďalší prírastok

Dudince patria k najznámejším kúpeľným mestám na Slovensku. Svojou výnimočnosťou priťahujú množstvo návštevníkov cestujúcich za ozdravovacími a poznávacími zájazdmi. Pre lepšiu predstavu, čo toto mesto ponúka sme vám v novo osadenom infokiosku pripravili niekoľko kategórií, ktoré zastrešujú všetky dôležité informácie. Vďaka Infokiosku sa oboznámite so základnými informáciami ako je mapa mesta, ubytovacie a stravovacie možnosti, či prevádzky nevyhnutné pre každodenné…