Modernizácia Úradu jadrového dozoru – spustenie interaktívnej úradnej tabule

Každá štátna inštitúcia je povinná zverejňovať informácie občanom na úradnej tabuli.  Keďže úradných dokumentov, vyhlášok, oznámení a rozhodnutí stále pribúda a v aktuálnom čase je  záujem o poskytovanie informácií elektronickou formou, spoločne sme hľadali spôsob ako súčasne zverejniť veľké množstvo dokumentov na úradnej tabuli a zároveň poskytnúť všetky informácie on-line, tak aby si občan mohol dohľadať požadované informácie jednoduchým…