Turistický “informátor” v Slovenskom krase

Zádielska tiesňava alebo v širšom slova zmysle Zádielska dolina je monumentálna, relatívne mladá, kvartérna dolina s osobitým geomorfologickým vývojom v Slovenskom krase Pri návšteve Zádielskej doliny majú po novom návštevníci možnosť dozvedieť sa priamo na výlete čosi viac aj o celom národnom parku. Na konci obce, pri vstupe do tiesňavy, sa od decembra 2023 nachádza…